Zestaw szkolnych procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa COVID-19 (pliki do pobrania)

 • Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci
   
 • Procedury świetlica szkolna
   
 • Procedury stołówka
   
 • Procedury biblioteka
   
 • Procedury sklepik szkolny
   
 • Procedury świetlica terapeutyczna
   
 • Procedury funkcjonowania gabinetu pedagoga i psychologa
   
 • Procedury dot. prowadzenia zajęć specjalistycznych
   
 • Procedury nauczanie online ZSP2
   
 • Procedury na lekcjach wf
   
 • Procedury korzystania z sza