PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2020/2021)

**

  • Przewodnicząca - Małgorzata Borusiak
  • Zastępca - Małgorzata Musiała
  • Sekretarz - Maciej Borówka
  • Skarbnik - Monika Kozłowska
  • Członek z prawami skarbnika - Daniel Okrój

**

Link do strony Rady Rodziców, która jest na bieżąco aktualizowana: https://www.facebook.com/rodzice.sp42/

**

KONTAKT:

  • skrzynka listowa RR w szkole
  • adres email: rodzice.sp42.gdansk@outlook.com
  • Facebook: @rodzice.sp42

**

SKŁADKI:

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko

Opcje dokonywania wpłat:
1. u skarbnika klasowego
2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200 (Imię Nazwisko ucznia, klasa)

***

DO POBRANIA: