PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2023/2024)

Przewodnicząca: Marta Labudda
Z-ca Przewodniczącej: Joanna Jagoda Dubicka
 
Skarbnik: Oliwia Szymańska
Sekretarz: Barbara Miażdżyk
 

SKŁADKI:

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko

Opcje dokonywania wpłat:
1. u skarbnika klasowego
2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200 (Imię Nazwisko ucznia, klasa)***

DO POBRANIA:

pliki do pobrania