PREZYDIUM RADY RODZICÓW (2021/2022)

**

Przewodnicząca: Małgorzata Borusiak
Z-ca Przewodniczącej / Sekretarz: Małgorzata Musiała
Skarbnicy:
  • Monika Kozłowska
  • Daniel Okrój
Członkowie:
  • Marta Labudda
  • Piotr Łopuchin – rzecznik ds. komunikacji klas sportowych

*

**

KONTAKT:

**

SKŁADKI:

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko

Opcje dokonywania wpłat:
1. u skarbnika klasowego
2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200 (Imię Nazwisko ucznia, klasa)

***

DO POBRANIA: