HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

    12.09.2022    ZEBRANIA Z RODZICAMI 

    13.12.2022    ZEBRANIA Z RODZICAMI - PROPOZYCJE OCEN 

    07.02.2023    WYWIADÓWKA 

    23.05.2023   ZEBRANIA Z RODZICAMI - PROPOZYCJE OCEN