Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, są skierowane dla każdego ucznia klas 0-III, bez względu na poziom sprawności fizycznej, bez skierowania od lekarza. Niezbędna jest natomiast zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

Więcej informacji: http://opz.gdansk.pl/fitklasa/