INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Elżbieta Nikiel

iod.zsp2gdansk@wp.pl