Radiowęzeł - to nasz szybki i niezawodny sposób na przekazywanie informacji wszystkim uczniom. Mogą to być wiadomości bieżące, a także takie, które wiążą się z bezpieczeństwem i porządkiem w szkole. W czasie przerw umilamy społeczności szkolnej czas, puszczając muzykę;)