Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  Anna Starzak-Jabłonka, Magdalena Paszkowska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Piotr Guziński

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Milena Smyk

Sekretarz: Lena Stawkowska

Koordynator działań Samorządu Uczniowskiego: Adam Gębczyński