Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:  Anna Starzak-Jabłonka, Magdalena Paszkowska

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Adam Gębczyński z klasy 8c

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Jan Suski z klasy 8b

Sekretarz: Krzysztof Janeczek z klasy 7b

Koordynator działań Samorządu Uczniowskiego: Lena Stawkowska z klasy 8a