Samorząd Uczniowski - zrzesza uczniów naszej szkoły i podejmuje szereg działań i inicjatyw, żeby w szkole dużo się działo i każdy miał możliwość rozwijania skrzydeł;)

Co jest dla nas ważne?

  • odpowiedzialność za siebie i otoczenie
  • inicjowanie zadań
  • twórcze działania w społeczności szkolnej
  • współpraca z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami ze środowiska szkolnego.

Nasze zebrania odbywają się w piątki o godz. 11.35 w s. 307.

Zapraszamy do współpracy!

  • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Magdalena Paszkowska, Małgorzata Rzodkiewicz
  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Adam Gębczyński z klasy 8c
  • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego: Jan Suski z klasy 8b
  • Sekretarz: Krzysztof Janeczek z klasy 7b
  • Koordynator działań Samorządu Uczniowskiego: Lena Stawkowska z klasy 8a