20 24 listopada

Poniedziałek - Piątek

Dni Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie

21 listopada - wtorek

„DZIEŃ TUMBO” DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Szczegóły akcji - załącznik nr 1

Serdecznie zapraszamy! 

Samporząd Uczniowski oraz Koordynator akcji