Nauczyciele języka angielskiego ogłaszają szkolny konkurs wiedzy o brytyjskiej rodzinie królewskiej WINDSOR FAMILY TREE.

 

UCZNIOWIE KLAS II I III CHĘTNI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE WYKONUJĄ DO DNIA 30.11. 2019r.

DRZEWO GENEALOGICZNE  KRÓLEWSKIEJ RODZINY WINDSORÓW.

Format: dowolny

Technika: dowolna

 

Należy przedstawić minimum 10 członków rodziny Windsor, a pod wizerunkiem każdej z nich zapisać jej imię i tytuł szlachecki w języku angielskim  np.: Queen Elizabeth II, Prince George.

 

Nauczyciele przekażą uczniom informacje dotyczące konkursu na lekcjach języka angielskiego  do dnia 30 października oraz zapoznają uczniów z przykładem drzewa genealogicznego rodziny królewskiej znajdującym się w Kąciku Języka Angielskiego.

 

Ocenie podlegać będzie pomysłowość, kreatywność, staranność wykonania, umiejętność wykonania drzewa genealogicznego i pokazania zgodnych z faktami koligacji w brytyjskiej rodzinie królewskiej oraz poprawność językowa.