Egzamin ósmoklasisty w pigułce

  • Egzamin jest obowiązkowy-każdy uczeń kończący kl. 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową
  • Egzamin ma formę pisemną
  • Egzaminu nie można nie zdać (nie określono minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń)
  • Czas trwania egzaminu

Język polski – 120 minutMatematyka – 100 minutJęzyk obcy nowożytny – 90 minut

  • Termin główny egzaminów

Język polski – 14 maja 2024 (wtorek) - godz. 9.00Matematyka – 15 maja 2024 (środa)- godz. 9.00Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 (czwartek)- godz. 9.00

  • Termin dodatkowy egzaminów

Język polski – 10 czerwca 2024 (poniedziałek) - godz. 9.00Matematyka – 11 czerwca 2024 (wtorek)- godz. 9.00Język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 (środa)- godz. 9.00

  • Przekazanie wyników 3 lipca 2024
  • Wydanie zaświadczeń 3 lipca 2024

Dostosowania form i warunków przeeprowadzania egzaminu

Materiały i przybory, z których mogą korzystać uczniowie podczas egzaminu

Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Informator o egzaminie ósmoklasisty (CKE)