REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY „GIMNASTYCZNEJ” NA ROK SZKOLNY 2023/2024 w Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Nabór będzie prowadzony do klasy I mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyka sportowa (szczegóły w plikach do pobrania)

Szczegółowe informacje dotyczące rekutacji pod linkiem:

https://edu.gdansk.pl/files/zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-szkoly-podstawowej-na-rok-szkolny-2023_2024- r.pdf