rekrutacja-uzupelniajaca-do-klasy-i-mistrzostwa-sportowego-o-profilu-gimnastyka-sportowa-na-rok-szkolny-2022-2023-351328.jpg

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I mistrzostwa sportowego
o profilu gimnastyka sportowa na rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2

Do klasy pierwszej mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, przyjmuje się kandydatów, którzy:

  1. a) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
  3. c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej*, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

 Szczegółowe informacje pod linkiem: Rekrutacja - Gdańska Platforma Edukacyjna

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO KLASY I MS

Testy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach od 17 do 18 maja 2022 r. od godz. 800 do godz.1600.
Godziny testów ustalane są indywidualnie.
Zapisy prowadzi pani Aneta Jaskólska, nr tel.: 531 940 561

 

*Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.

 

 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przyjęcia do klasy I mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyka sportowa, koniecznym będzie wykonanie badań sportowych kandydata orzekających o zdolności do uprawiania sportu. Orzeczenie powinno być ważne minimum do 30.09.2022 roku.
Można je wykonać:

1)  Centrum Zdrowia ETER-MED filia nr 1 (NFZ lub prywatnie, badania ważne 6 miesięcy)
Jaskółcza 7/15, 80-700 Gdańsk (tel. 58 305 80 80)

2) Centrum Zdrowia ETER-MED (NFZ lub prywatnie, badania ważne 6 miesięcy)
Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk (tel. 58 320 26 00)

3)   Lekarz POZ - 1 marca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia. Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku promocyjnego klas sportowych z ubiegłych lat oraz odwiedzenia profilu FB KS AZS AWFiS sekcji gimnastycznej, gdzie można poznać szczegóły dotyczące funkcjonowania „gimnastyków” w naszej szkole.

 

Wszelkie pytania dotyczące klas o profilu gimnastyka sportowa, prosimy kierować do Pani Anety Jaskólskiej: tel.: 531 940 561, a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl