Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2022/2023

w Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

 rozpoczyna się 07 marca 2022r. o godzinie 12.00

kończy się 18 marca 2022r. o godzinie 16.00

Nabór będzie prowadzony do klas I ogólnych oraz do klasy I mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyka sportowa

REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:
https://naborsp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

Wypełnione za pośrednictwem strony internetowej dokumenty rodzice/prawni opiekunowie drukują, podpisują i przekazują do szkoły w jednej z wybranych form:

  1. skanują i przesyłają drogą elektroniczna na adres: sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl
  2. wrzucają (spakowane do podpisanej koperty) do urny znajdującej się w przedsionku przy portierni głównej.

 

Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://cms-panel.edu.gdansk.pl/Content/pub/1/zasady-rekrutacji-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych.pdf

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO KLASY I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Testy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach od 10 do 15 marca 2022 r. od godz. 800 do godz.1600.

 

rekrutacja-do-klas-i-145512.jpg

Testy

test GSK - dla dziewcząt

test GSM - dla chłopców

Ze względu na reżim sanitarny obowiązkowe będzie wcześniejsze umówienie się na wykonanie próby sprawności fizycznej*. Proszę wybrać jeden z podanych niżej sposobów kontaktu:

  • telefoniczny - nr telefonu 531 940 561
  • mailowy – a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl     
  • dla posiadaczy poczty mailowej GMAIL, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez formularz elektroniczny: LINK

 

*Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku przyjęcia do klasy I mistrzostwa sportowego o profilu gimnastyka sportowa, koniecznym będzie wykonanie badań sportowych kandydata orzekających o zdolności do uprawiania sportu. Orzeczenie powinno być ważne minimum do 30.09.2022 roku.


Można je wykonać:

1)  Centrum Zdrowia ETER-MED filia nr 1 (NFZ lub prywatnie, badania ważne 6 miesięcy)
Jaskółcza 7/15, 80-700 Gdańsk (tel. 58 305 80 80)

2) Centrum Zdrowia ETER-MED (NFZ lub prywatnie, badania ważne 6 miesięcy)
Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk (tel. 58 320 26 00)

3)   Lekarz POZ - 1 marca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu dzieci i młodzieży oraz zawodników do 23 roku życia. Wynika z niego, że w przypadku dzieci i młodzieży do 19. roku życia orzeczenie może wydać również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku promocyjnego klas sportowych z ubiegłych lat oraz odwiedzenia profilu FB KS AZS AWFiS sekcji gimnastycznej, gdzie można poznać szczegóły dotyczące funkcjonowania „gimnastyków” w naszej szkole.

Wszelkie pytania dotyczące klas o profilu gimnastyka sportowa, prosimy kierować do Pani Anety Jaskólskiej: tel.: 531 940 561, a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata do szkoły

Kandydat z listy zakwalifikowanych do danej szkoły zostaje przyjęty do tej szkoły, jeżeli rodzic w terminie od 31 marca do 07 kwietnia 2022 r. do godziny 16.00 potwierdzi wolę przyjęcia kandydata, przekazując do szkoły oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole (załącznik nr 1 do wniosku). Jest to konieczne, aby zakończyć proces rekrutacji kandydata.

Podpisane oświadczenie woli rodzice przekazują do szkoły na jeden z niżej wymienionych sposobów:

1) skanują oświadczenie i przesyłają drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły lub

2) wrzucają oświadczenie do wrzutni znajdującej się w miejscu wyznaczonym przez szkołę.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica oznacza wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w szkole. 

Rodzice kandydatów z obwodu szkoły nie muszą składać oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole poza rekrutacją do klasy Mistrzostwa Sportowego.