Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

w Szkole Podstawowej nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasta Gdańska. (Załącznik nr 1) 

Załącznik nr 1 - link

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do klas 1 publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. (Załącznik nr 2) 

Wicedyrektor ZSP nr 2 w Gdańsku

Jolanta Wilkowska