TABELA PROGRAMÓW NAUCZANIA R.SZK. 2023/2024

znajduje się w linku

https://docs.google.com/document/d/1yPwyc9rWvVcnNjo8CtVqLkx78O0He8uM/edit?usp=sharing&ouid=116347695308689774969&rtpof=true&sd=true