Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Piotra Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk

Email: sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl
Strona WWW: zsp2.edu.gdansk.pl

Adres skrzynki ePuap

/ZSP2Gdansk/SkrytkaESP