Zwrot za niewykorzystane wejścia
z zakupionych karnetów na pływalnię ZSP 2


W związku z wystąpieniem awarii sieci wodno-kanalizacyjnej i grzewczej w obiekcie
pływalni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku, a w związku z tym możliwością
pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego, decyzją SANEPID-u wszystkie zajęcia na
basenie zostały zawieszone od 9 listopada do 30 listopada 2021 roku.


Istnieje możliwość zwrotu środków za niewykorzystane wejścia z karnetu za ten okres:


1. Karnet zakupiony na osobę fizyczną:

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy, prosimy o wypełnienie załączonego (u dołu strony)
dokumentu i dostarczenie go do Kierownika obiektu sportowego ZSP 2.
W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym, prosimy o skorzystanie z jednej,
z dwóch możliwości dostarczenia w/w dokumentu:
1) skan wypełnionego dokumentu przesłać na adres mailowy:
a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl
2) oryginał dokumentu (w kopercie) wrzucić do urny, mieszczącej się w przedsionku wejścia
głównego, budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku.


2. Karnet zakupiony na firmę/ fundację/ itp.:

W celu otrzymania zwrotu pieniędzy, wskazany jest kontakt telefoniczny (531 940 561) lub
mailowy (
a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl) z Kierownikiem Obiektu Sportowego ZSP 2.