Od wczoraj dziękj Fundacji Edu Sen ruszyły zajęcia online wg ukraińskiego systemu nauczania.