W roku szkolnym 2022/2023 klasa 1c będzie realizowała założenia dwóch projektów:

  • Interdyscyplinarnyego Projektu Edukacyjnego „Migowy dla dzieci",
  • Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z ekologią na TY".

Zabawy z językiem migowym, to wyjątkowa możliwość DLA KAŻDEGO DZIECKA. Harmonijny rozwój na płaszczyźnie motorycznej, emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Rozwój kreatywnego myślenia, zapamiętywania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, tolerancji, empatii, świadomości otaczającego nas świata. 

Projekt „Z ekologią na TY" ma na celu wzbudzenie wrażliwości uczniów na potrzeby naszej planety, uważnej obserwacji zjawisk przyrodniczych, ale również rozwijanie współdziałania w zespołach klasowych oraz nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami. Bądźmy EKO!