Do klasy sportowej dostały się wszystkie osoby które wzięły udział w testach sprawnościowych. Gratulacje!
Zapraszam do sekretariatu do złożenia OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO 4 KLASY SPORTOWEJ W ZSP NR 2 W GDAŃSKU
 
Antonenko Yechor
Belczyński Aleksander
Ignatowicz Aleksander
Baranowski Franciszek
Cichocki Marcel 
Vorona Kyr
Mazowieński Marcel
Kamola Krzysztof
Andrearczyk Alan
Sokołowski Hubert
Kreft Filip
Michalski Marcel
Gwiazda Kacper
Giedziuszewicz Władysław
Trocha Stanisław
Gajdka Adam
Mazowieńska Maja
Sołdyńska Emilia
Sosnowska Aleksandra
Połomska Malwina
Yalavaya Aryna
Wabia Amelia
ZSP nr 2 ogłasza dodatkowy nabór do klasy trwający do 31.08.2022. W razie zainteresowania proszę o kontakt z trenerem, Emilem Kożuchowskim: trenerzy.sas@gmail.com