I etap (czyli eliminacje szkolne) Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się 15 października 2020 (czwartek) o godzinie 14:00.

Każdy uczeń, który zgłosi chęć udziału w konkursiie, zobowiązany jest przedłożyć szkolnej komisji konkursowej wypełnioną komputerowo "Kartę zgłoszenia ucznia do konkursu" (załącznik). Karta musi być wydrukowana i podpisana przez rodzica / prawnego opiekuna.

Zapisy u nauczycieli języka angielskiego do 9 października 2020.