Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. " Podróż przez morza i oceany. Azjatyckie podróże małe i duże".

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 27 w Rzeszowie.

Prace należy złożyć u wychowawcy klasy do dnia 17. 05.2019r.

Regulamin Konkursu:

 1. Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3 lub przestrzenne. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, rzeźba itp).
 2. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinny być morskie lub oceaniczne podróże (mogą być one również podwodne).
 3. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych).
 4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac.
 5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką identyfikacyjną, wydrukowaną i zamieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące informacje:
  Tytuł pracy:
  Imię i nazwisko autora oraz klasa:
  Nazwa placówki:
  Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
  Imię i nazwisko opiekuna, e-mail:
 6. Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, wykorzystana technika, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

Zapraszamy!

 

Link - Karta zgłoszenia