Uwaga!!!

31.10.2019r. (czwartek)

DZIEŃ DODATKOWO WOLNY

W tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych oraz obiadu.

Nauczyciele pełnią dyżur w świetlicy szkolnej : w godzinach 7.00- 17.00.

Osoby, które w w/w dniu nie są w stanie zapewnić dziecku opieki w związku z pracą zawodową, prosimy o pobranie stosownego druku u wychowawców świetlicy, wypełnienie i złożenie do 28.10.2019r.

Deklaracja - do pobrania