Na początku wprowadzony został sztandar szkoły i odśpiewany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – p. Mirosław Michalski, który serdecznie powitał wszystkich uczniów – w szczególności tych, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne. Po części oficjalnej uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

Życzymy Wam ciekawości świata, otwartych głów i radości ze zdobywania wiedzy. Mamy nadzieję, że na zakończenie roku szkolnego będziecie mogli powiedzieć o sobie, że dobrze wykorzystaliście szansę aby stać się lepszymi i mądrzejszymi dziećmi.