19 listopada – 26 listopada 2021 roku Dni Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie

 21 listopada 2021 roku „DZIEŃ TUMBO” DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Co to jest „Dzień Tumbo"?

Z kim można porozmawiać o żałobie dziecka?

Informacje znajdziesz w poniższym Pliku - TUMBO.

Z poważaniem: Samorząd Uczniowski oraz Koordynator akcji