PODZIĘKOWANIA         

DZIĘKUJEMY wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w Dni Wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie.

    Samorząd Uczniowski oraz koordynator akcji

    ZSP nr 2 w Gdańsku