W dniach 18-22 listopada 2019 roku będziemy przeżywali w naszej społeczności szkolnej Dni Solidarności i Wsparcia dzieci przeżywających żałobę. Punktem kulminacyjnym będzie 21 listopada  „Dzień Tumbo”, czyli dzień słonika, który od 13 lat jest symbolem Funduszu Dzieci Osieroconych. W tych dniach podczas lekcji zajmiemy się tematyką śmierci i żałoby.  Jest to problem ważny społecznie. Uważamy, że dzieci warto od najmłodszych lat uczyć rozmawiać o trudnych uczuciach związanych ze śmiercią. 21 listopada będzie równorzędnie
w naszej szkole DNIEM ŻYCZLIWOŚCI, który pięknie wplecie się w DZIEŃ TUMBO, jako dzień życzliwości dla osób przeżywających trudne uczucia. Wychowawcy świetlicy przygotowują dla społeczności szkolnej piękne zabawy, które mają dzieciaki uczyć wzajemnej życzliwości i wspierania tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Co to jest „Dzień Tumbo”?

 

 • „Dzień Tumbo” to część programu „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej, którego celem jest wsparcie psychologiczne osieroconych dzieci i nastolatków oraz wsparcie nauczycieli w przygotowaniu dzieci
  i młodzieży do radzenia sobie z uczuciami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby. Realizacja „Dnia Tumbo” daje możliwość poruszenia trudnego tematu śmierci w przystępny sposób.
 • W klasach 0-8 szkół podstawowych tydzień składa się z lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli,
  a dotyczący tematyki odchodzenia i śmierci.
 • Program jest połączeniem idei edukacji i pomocy finansowej. Zajęcia edukacyjne w płynny sposób przeobrażą się w wydarzenie charytatywne, podczas którego dzieci w swojej szkole kwestują na rzecz dzieci osieroconych.

 

W jaki sposób przeprowadzimy „Dzień Tumbo”?

 

 • Podczas tego dnia i całego tygodnia nauczyciele, na podstawie opracowanego przez Fundację Hospicyjną konspektu, realizują w klasach zajęcia dotyczące śmierci i żałoby.
 • Dzieci poruszą z nauczycielami zagadnienia dotyczące więzi rodzinnych, uczuć pojawiających się po śmierci i sposobów zachowania pamięci o zmarłych.
 • Po zakończeniu zajęć wszystkie dzieci, kwestują na rzecz osieroconych dzieci. Gorąco prosimy o wsparcie tej idei i w miarę możliwości wsparcie zbiórki. Pieniądze będą zbierane do specjalnie przygotowanej przez Fundację Hospicyjną puszki. Zbiórka pieniędzy będzie odbywała się w dniach: 20, 21 i 22 listopada.
 • Jeśli będziemy wiedzieć, że w naszej klasie ktoś jest po stracie bliskiej osoby lub ma trudności
  z przeżyciem żałoby, to w sposób szczególny będziemy uważni na potrzeby dziecka podczas realizacji programu.
 • Prosimy aby w dniu 21 listopada 2019 roku (czwartek) dzieci przyszły do szkoły w pomarańczowych ubraniach lub/i ze słonikiem-maskotką.
 • Tego dnia, tj. 21 listopada 2019r.(czwartek) na holu przy fortepianie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia, które będą znakiem SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI PO STRACIE KOGOŚ BLISKIEGO.
 • Cały tydzień na szkolnym korytarzu, przy tablicy Samorządu Uczniowskiego, będzie stał stolik, na którym znajdą się pomarańczowe kwiaty, słonik jako symbol akcji oraz wycięte serca, na których WSZYSCY-dzieciaki i dorośli będą mogli napisać słowa wsparcia dla osoby, która utraciła kogoś bliskiego.

 

Z kim można porozmawiać o żałobie dziecka?

 

 • Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać więcej informacji, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci i żałobie, prosimy o mail na adres info@tumbopomaga.pl lub telefon na infolinię programu „Tumbo Pomaga” (tel. 800 111 123). Informujemy także, że na stronie tumbopomaga.pl można bezpłatnie pobrać informator pt. „- Poradnik dla rodziców i opiekunów”.
 • Jeśli Państwa dziecko doświadczyło niedawno śmierci bliskiej osoby lub ma trudności z przeżyciem żałoby, zachęcamy do przekazania tych informacji wychowawcy oraz pedagogowi lub psychologowi szkolnemu,
  by w sposób szczególny byli uważni na potrzeby dziecka podczas realizacji programu.

 

Na co przeznaczone zostaną pieniądze z kwesty charytatywnej?

 

Wszystkie pieniądze pochodzące z kwest w szkołach przeznaczone będą na wsparcie socjalne i psychologiczne dzieci i młodzieży w żałobie, organizowane w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych.

Fundacja Hospicyjna każdego dnia udziela psychologicznego wsparcia  rodzinom w żałobie, a rocznie wspiera socjalnie kilkaset dzieci osieroconych. Jest organizatorem pierwszych w Polsce kompleksowych warsztatów
dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, poruszających tematykę żałoby uczniów. Jest także twórcą pierwszego w Polsce kompleksowego portalu internetowego dotyczącego żałoby dzieci i młodzieży www.tumbopomaga.pl. Pomaga  chorym, dorosłym i dzieciom, w ramach Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

                                                                          

Z poważaniem: Koordynator akcji oraz Samorząd Uczniowski    

List do uczniów

D R O D Z Y    U C Z N I O W I E  !!!

 

W dniach 18-22 listopada 2019 roku będziemy przeżywali w naszej społeczności szkolnej Dni Solidarności i Wsparcia dla dzieci przeżywających żałobę. Punktem kulminacyjnym będzie 21 listopada  „Dzień Tumbo”, czyli dzień słonika, który od 13 lat jest symbolem Funduszu Dzieci Osieroconych. Tego dnia  będziemy wspierać i solidaryzować się ze wszystkimi dziećmi, które utraciły kogoś bliskiego.

 • Podczas trwania tych dni nauczyciele poruszą z Wami zagadnienia dotyczące więzi rodzinnych i trudnych uczuć oraz tematy związane z pomocą i wsparciem dla osób, które utraciły kogoś bliskiego.
 • We środę, czwartek i piątek uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą zbierać do puszki pieniążki na pomoc osieroconym dzieciom. Gorąco prosimy Was o wsparcie tej akcji i złożenie do puszki dowolnej kwoty pieniędzy.
 • Bardzo prosimy Was abyście w czwartek, 21 listopada 2019 roku przyszły
  do szkoły ubrane na pomarańczowo i ze słonikiem-maskotką.
 • Tego dnia(21 listopada 2019roku, czwartek) o godzinie 10.45(klasy młodsze)
  i 11.00 (klasy starsze) na holu przy fortepianie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia, które będą znakiem SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI
  PO STRACIE KOGOŚ BLISKIEGO.
 • Wszystkie informacje macie wywieszone na plakatach, na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Poproście rodziców by zapoznali się, na stronie internetowej szkoły,
  z przebiegiem Dnia Tumbo.
 • Cały tydzień, przy tablicy Samorządu Uczniowskiego będzie stał stolik,
  na którym znajdą się pomarańczowe kwiaty, słonik jako symbol akcji
  oraz wycięte serca, na których WSZYSCY-dzieciaki i dorośli będą mogli coś narysować lub napisać słowa wsparcia dla osoby, która utraciła kogoś bliskiego. Serca te osobiście przyczepiamy na tablicy Samorządu Uczniowskiego, która w tych dniach zamieni się w TABLICĘ ŻYCZLIWOŚCI, DOBRA
  I WSPARCIA dla dzieci przeżywających utratę bliskiej

Dziękujemy Wam za wsparcie.

Dyrektor Szkoły, Koordynator akcji oraz Samorząd Uczniowski

  

                                                                                                                                                     

List do pracowników szkoły

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy Klas, Katecheci, Bibliotekarze, Wychowawcy Świetlicy Szkolnej i Świetlicy Terapeutycznej oraz inni Pracownicy Szkoły!!!

W dniach 18-22 listopada 2019 roku będziemy przeżywali w naszej społeczności szkolnej Dni Solidarności
i  Wsparcia dzieciaków przeżywających żałobę. Punktem kulminacyjnym będzie 21 listopada  „Dzień Tumbo”, czyli dzień słonika, który od 13 lat jest symbolem Funduszu Dzieci Osieroconych. W tych dniach podczas lekcji zajmiemy się tematyką śmierci i żałoby. Uważamy, że dzieci warto od najmłodszych lat uczyć rozmawiać
o trudnych uczuciach związanych ze śmiercią. 21 listopada będzie również w naszej szkole DNIEM ŻYCZLIWOŚCI, który pięknie wplecie się w DZIEŃ TUMBO, jako dzień życzliwości dla osób przeżywających trudne uczucia. Wychowawcy świetlicy przygotowują dla społeczności szkolnej piękne zabawy, które mają dzieciaki uczyć wzajemnej życzliwości i wspierania tych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych.

Co to jest „Dzień Tumbo”?

 • „Dzień Tumbo” to część programu „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej, którego celem jest wsparcie psychologiczne osieroconych dzieci i nastolatków oraz wsparcie nauczycieli w przygotowaniu dzieci
  i młodzieży do radzenia sobie z uczuciami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby. Realizacja „Dnia Tumbo” daje możliwość poruszenia trudnego tematu śmierci w przystępny sposób.
 • W klasach 0-8 szkół podstawowych tydzień składa się z lekcji przeprowadzonych przez nauczyciela,
  a dotyczący tematyki odchodzenia i śmierci.
 • Program jest połączeniem idei edukacji i pomocy finansowej. Zajęcia edukacyjne w płynny sposób przeobrażą się w wydarzenie charytatywne, podczas którego dzieci w swojej szkole kwestują na rzecz dzieci osieroconych.

W jaki sposób przeprowadzimy „Dzień Tumbo”?

 • Podczas całego tygodnia chętni nauczyciele, na podstawie opracowanego przez Fundację Hospicyjną konspektu, realizują w klasach zajęcia dotyczące śmierci i żałoby.
 • Dzieci poruszą z nauczycielami zagadnienia dotyczące więzi rodzinnych, uczuć pojawiających się po śmierci i sposobów zachowania pamięci o zmarłych.
 • Oczywiście realizujemy te tematy według możliwości, chęci i jeśli czujemy się gotowi do podjęcia
  z uczniami tak trudnych tematów. Jeśli nie, to tylko w skrócie opowiadamy im o tym dniu i przekazujemy niezbędne informacje dotyczące Dnia Tumbo w naszej szkole.
 • W czasie tego tygodnia uczniowie z Samorządu Uczniowskiego będą kwestować na rzecz osieroconych dzieci. Gorąco prosimy o wsparcie tej idei i w miarę możliwości wsparcie zbiórki. Pieniądze będą zbierane do specjalnie przygotowanej przez Fundację Hospicyjną puszki. Zbiórka pieniędzy będzie odbywała się
  w dniach: 20, 21 i 22 listopada.
 • Jeśli wiemy, że w naszej klasie ktoś jest po stracie bliskiej osoby lub ma trudności z przeżyciem żałoby, to w sposób szczególny bądźmy uważni na potrzeby dziecka podczas realizacji programu.
 • Bardzo prosimy aby w dniu 21 listopada 2019 roku (CZWARTEK) dzieci, nauczyciele i inni pracownicy szkoły przyszli w pomarańczowych ubraniach lub ze słonikiem-maskotką.
 • Tego dnia, tj. 21 listopada 2019.(czwartek):

- o godzinie 10.45 (4 godzina lekcyjna klasy 0-III)

-o godzinie 11.00 (4 godzina lekcyjna klasy IV-VIII)

na holu przy FORTEPIANIE zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcia, które będą znakiem SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI PO STRACIE KOGOŚ BLISKIEGO.

Wszyscy nauczyciele chętni schodzą wraz z klasą, z którą akurat mają lekcję.

 

 • Cały tydzień na szkolnym korytarzu, przy tablicy Samorządu Uczniowskiego będzie stał stolik, na którym znajdą się pomarańczowe kwiaty, słonik jako symbol akcji oraz wycięte serca, na których WSZYSCY-dzieciaki i dorośli będą mogli napisać słowa wsparcia dla osoby, która utraciła kogoś bliskiego
  i osobiście przyczepić swoje serce na tablicy Samorządu Uczniowskiego, która w tych dniach zamieni się
  w TABLICĘ ŻYCZLIWOŚCI, DOBRA I WSPARCIA dla DZIECIAKÓW PRZEŻYWAJĄCYCH ŻAŁOBĘ PO STRACIE KOGOŚ BLISKIEGO.
 • Wszystkie niezbędne materiały dotyczące tej akcji są dostępne u mnie, proszę „meilujcie
  do mnie”(starzaksam@interia.pl) a ja Wam wszystko prześlę
 • Jeśli ktoś z Państwa chciałby uzyskać więcej informacji, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci i żałobie, prosimy o mail na adres info@tumbopomaga.pl lub telefon na infolinię programu „Tumbo Pomaga” (tel. 800 111 123). Informujemy także, że na stronie tumbopomaga.pl można bezpłatnie pobrać informator pt. „Żałoba poradnik dla nauczycieli i opiekunów”.

Na co przeznaczone zostaną pieniądze z kwesty charytatywnej?

Wszystkie pieniądze pochodzące z kwest w szkołach przeznaczone będą na wsparcie socjalne i psychologiczne dzieci i młodzieży w żałobie, organizowane w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych. Fundacja Hospicyjna każdego dnia udziela psychologicznego wsparcia  rodzinom w żałobie, a rocznie wspiera socjalnie kilkaset dzieci osieroconych. Jest organizatorem pierwszych w Polsce kompleksowych warsztatów dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych, poruszających tematykę żałoby uczniów. Jest także twórcą pierwszego w Polsce kompleksowego portalu internetowego dotyczącego żałoby dzieci i młodzieży www.tumbopomaga.pl. Pomaga  chorym, dorosłym i dzieciom, w ramach Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

                                                    

Z poważaniem: Dyrektor Szkoły, Samorząd Uczniowski oraz Koordynator Akcji