Od tego roku szkolnego mamy do dyspozycji aż dwie tablice informacyjne.

Z uwagi na duże zainteresowanie powstałymi w pandemii gazetkami duża tablica w holu w szatni zostaję tablicą ciekawostek Rady Rodziców i będziemy tam umieszczać ciekawostki/gazetki właśnie.

A informacje typowo dla Rodziców znajdują się w przedsionku wejścia do szatni, po lewej stronie.

Prosimy nie podbierać nam pinesek oraz nie umieszczać plakatów i ulotek bez porozumienia z nami.

Dziękujemy