W związku ze Szkolnym Dniem Książki zapraszamy uczniów wraz ze swoimi rodzinami do udziału w wystawie plastycznej promującej ulubioną książkę. Zadaniem ucznia jest stworzenie pracy w formie plakatu reklamowego w dowolnym formacie. Praca ma wzbudzić zainteresowanie daną książką. Powinna zawierać tytuł, autora oraz krótką zachętę do przeczytania reklamowanej pozycji. Pracę przynosimy do wychowawcy klasy do 16.05.2022r.

                                                                                                                                                       Organizatorzy wystawy: Ewa Knapik

                                                                                                                                                                                           Oliwia Poniewierska

                                                                                                                                                                                            Dorota Stobierska