Szkolimy się dla Was!

Trener Emil cały weekend przebywał na szkoleniu OSPR w Wałczu /20-22.10.2023 r. /. Tematyka: Umiejętności techniczno-taktyczne na pozycji obrotowego niezbędne w realizacji taktyki zespołowej Nowe trendy w przepisach gry w piłkę ręczną; Zdrowie i bezpieczeństwo serca w sporcie: strategie zapobiegania, wykrywania i reagowania; Wpływ treningu mobilności na przygotowanie motoryczne dzieci i młodzieży w piłce ręcznej; Motywacja zawodników do wysiłku fizycznego; Doskonalenie podstawowych umiejętności gry w piłkę ręczną w formie zadaniowej, zabawowej i małych gier;