Kolejne szkolenie nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii za nami

Dwoje pracowników naszej szkoły uczestniczyło w kolejnym już szkoleniu organizowanym przez Euneos, dotyczącym wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela „eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools”.

Spotkanie odbywało się w Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI) działającym przy Uniwersytecie na Maderze i było częścią programu Erasmus + KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkoły, w ramach którego nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku poszerzają swoje kompetencje w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce zawodowej.

Tym razem nasi pedagodzy szkolili się w zakresie e-oceniania.

Uczestniczący w szkoleniu nauczyciele z 11 krajów europejskich mieli możliwość zapoznania się z narzędziami do konstruowania interaktywnych form sprawdzania efektywności nauczania i uczenia się, narzędzi oceniania i motywowania.

Kursanci zapoznali się z praktycznymi podstawami działania m.in. platformy Moodle i TAO służącymi do budowania systemów e-oceniania, narzędziami do szybkiego sprawdzenia efektów jak np. Plickers, Menti, interaktywnymi narzędziami podnoszącymi atrakcyjność nauki, takimi jak LearningApps, H5P, Quizzez, Socreative i wreszcie interaktywnymi narzędziami do motywowania uczniów w OpenBadges, Badgr, MozillaBackpack oraz WordPress.

Po części teoretycznej i wykonaniu zadań przyszedł czas na kolejny etap.

Dzięki uprzejmości kadry miejscowej szkoły Escola Basica e Secundaria Dr. Angelo Augusto da Silva w Funchal mieliśmy możliwość wspólnego sprawdzenia jak poznane aplikacje i programy zadziałają w praktyce.

Miejsce szkolenia - M-ITI, stworzyło możliwość obserwacji pracy rezydujących tu młodych talentów z wielu uczelni europejskich współpracujących z różnymi instytucjami na rzecz rozwoju przemysłu w zakresie technologii interaktywnych.

Ponieważ szkolenie dotyczyło wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej praktyce zawodowej nauczycieli, podczas jego trwania nasze nauczycielki miały możliwość nie tylko zaprezentowania wypracowanych w SP42 rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii, ale i promocji rezultatów prowadzonych projektów międzynarodowych Erasmus+.

Jak zawsze podczas takich spotkań, poznanie sposobów funkcjonowania szkół z innych krajów w zakresie wykorzystania technologii było bardzo cennym, rozwijającym doświadczeniem. Liczne dyskusje po raz kolejny dały możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych nauczycieli uczestniczących w szkoleniu. Wiele rozwiązań poznanych na szkoleniu jest już wprowadzane do naszej praktyki szkolnej.

Nawiązane znajomości zaowocowały nawiązaniem współpracy międzynarodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+