W imieniu Dyrekcji SP 42 składamy serdeczne podziękowanie Panu Pawłowi Kaszubskiemu i Panu Michałowi Rynkiewiczowi za przeszkolenie kadry pedagogicznej z obsługi drukarki 3D.

Efekty pracy będzie można zobaczyć na Dniu Otwartym szkoły.

Małgorzata Woźniak i Magdalena Szymańska