Test finałowy XIII edycji Konkursu Nauk Przyrodniczych odbędzie się 17.03.2020 r. (wtorek) o godz. 9.00.Zbiórka wszystkich zgłoszonych dzieci odbędzie się o godz. 8.40: klasa I - sala 223, kl. II i III - sala 230. O godz. 8.45 uczestnicy przystąpią do kodowania kart i napisania testu. Czas trwania testu dla klas I i II - 45 min. Czas trwania testu dla klas III 60 min. Uczniowie klas II, III samodzielnie czytają treść testu. W klasach I dozwolone jest czytanie poleceń przez prowadzącego. Konkurs ma formę testu wyboru. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi A, B, C i D, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Uczestnicy mogą mieć przy sobie czyste kartki do sporządzania notatek i przybory do pisania, wyłącznie w kolorze czarnym (długopis niezmazywalny). Nie można używać gumki, korektora. W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi uczestnik przekreśla ją krzyżykiem i prawidłowo zaznacza właściwą odpowiedź.

Życzę powodzenia!

                                     B. Majewska