UWAGA!

Serdecznie zapraszam uczniów kl. I-III do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik.

Zapisy (u wychowawców klas) i termin wpłat (opłata za konkurs wynosi 10 zł)                 od 03.12.2018r. do 14.12.2018r. Wraz z wpłatą należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (można ją pobrać u wychowawcy lub ze strony internetowej).

  1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przeprowadzenie prostych eksperymentów, z użyciem przyrządów i przedmiotów domowego użytku. Dokładne opisy doświadczeń zostaną zarówno dostarczone wychowawcom klas jak i ukażą się na stronie internetowej ( Klasy I-III) od 15.01.2019r.
  2.  Test konkursowy odbędzie się 12.03.2019r. (wtorek). Szczegółowe informacje zostaną przekazane wychowawcom klas I-III w późniejszym terminie.

Link - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 Koordynator: Beata Majewska