Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja edukacyjna prowadzona w szkołach na całym świecie. W tym roku do akcji zgłosiło się  5 601 szkół, a ZSP 2 jest jedną z nich!

W dniach 27 września do 8 października uczniowie klas 4 uczestniczą w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 1 października 2021 r. pod hasłem "Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!"

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.


Program:
27-30.2021 Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole
04.10.2021 Egzaminy z tabliczki mnożenia:

  • Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
  • Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia"
  • W przypadku pomyłki, choćby raz, egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

    Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!
    Więcej informacji: www.wmtday.org


Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!
Koordynatorzy Magdalena Szymańska i Marzena Kruczek