12 stycznia, ponad 300 młodych uczniów z Gdańska odebrało z rąk Pani Prezydent Miasta Gdańska - Aleksandry Dulkiewicz - jednorazowe stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe w roku szkolnym 2021/2022.


Stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Maria Łopuchin

Jacek Jazłowiński

Szymon Prątnicki

Wśród nich nasi gimnastycy - zawodnicy Klubu Sportowego AZS AWFiS Gdańsk:

  • Tymoteusz Godlewski (kl. VII a)
  • Jakub Mrowiec (kl. VIII b)
  • Filip Przestrzelski (kl. VIII b)
  • Szymon Przestrzelski (kl. VIII b)
  • Stefan Szóstko-Szewczenko (kl. VIII b)
  • Jakub Śliwiński (kl. VIII b)

Uczniowie jesteśmy bardzo z Was dumni i cieszymy się, że Władze miasta doceniają Waszą pracę! Nauczycielem uczniów jest pan Kamil Hulbój, któremu gratulujemy zdolnych podopiecznych 

  1. J.