Informuje, że pływalnia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku
07.02.2022 roku rozpoczyna sprzedaż karnetów semestralnych
na II semestr roku szkolnego 2021 / 2022


By dokonać zakupu karnetu wejść indywidualnych na pływalnię, należy postąpić zgodnie
z poniższymi wytycznymi:


1. Skontaktować się telefonicznie z Kierownikiem obiektu sportowego ZSP 2
(nr: 531 940 561) w celu wstępnej rezerwacji miejsca.


2. Po pozytywnej weryfikacji przez Kierownika obiektu Sportowego ZSP 2, należy:
a) dokonać wpłaty (zgodnej z cennikiem) na numer konta bankowego podany pod
cennikiem i przesłać potwierdzenie wpłaty na adres mailowy
(
a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl )


b) wraz z następującymi danymi:

nazwisko i imię korzystającego z karnetu

adres zamieszkania (ulica, numer budynku, miasto, kod pocztowy)

wybrany dzień i godzina wejścia indywidualnego (z podanych w tabeli)

numer telefonu kontaktowy*

adres mailowy kontaktowy*

*w przypadku, gdy korzystającym z wejścia będzie nieletni, proszę podać dane kontaktowe
do Rodzica / opiekuna prawnego.


c) oraz oświadczeniem w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 (załącznik u dołu strony).


3. Zakończeniem procesu rezerwacji miejsca, będzie uzyskanie drogą mailową (po wykonaniu
2 powyższych punktów) numeru rezerwacji.
Z tym numerem, można odebrać karnet w portierni przy pływalni ZSP 2.


CENNIK i HARMONOGRAM obowiązujący na pływalni ZSP 2
dla klientów indywidualnych (wejście 1 raz w tygodniu)
karnet semestralny > od 28.02.2022 r. do 24.06.2022 r.


1. Osoby dorosłe:
wtorek (16 wejść) 2015 2100 : 288 zł
piątek (17 wejść) 2015 2100 : 306 zł


                                                     2. Uczniowie i studenci (po okazaniu legitymacji):
wtorek (16 wejść) 2015 2100 : 240 zł
piątek (17 wejść) 2015 2100 : 255 zł


PŁATNOŚĆ TYLKO PRZELEWEM
Wydawanie karnetów po podaniu numeru rezerwacji (otrzymanego drogą mailową),
w godz. 1700 - 2000

DANE do przelewu:
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2
80-169 Gdańsk, ul. Czajkowskiego 1
KONTO: 58 1240 1268 1111 0010 9227 4672
Tytułem: Karnet na pływalnię ulgowy/normalny* (*wpisać jaki Państwo wykupują), wybrany dzień
i godzina wejścia oraz dane klienta (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania)


KONTAKT:

Kierownik obiektu sportowego ZSP 2 Jaskólska Aneta
tel.: 531 940 561
e-mail: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl