Zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci, które od 1 września 2021r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Odbędzie się ono 30 sierpnia br. wg następującego harmonogramu:

  • 17.00-17.30 zapoznanie z regulaminem spotkania oraz z listami uczniów poszczególnych klas pierwszych.

/Regulamin zamieszczony jest w załączniku oraz będzie udostępniony w formie papierowej przy wejściu do szkoły./

  • 17.30 spotkanie z Dyrekcją szkoły w stołówce szkolnej
  • 17.45 spotkania rodziców z wychowawcami klas
  • Sala nr 220 – klasa 1a
  • Sala nr 227 - klasa 1b
  • Sala nr 222 - klasa 1c

Jednocześnie informujemy, że w związku z podjęciem działań prewencyjnych w celu zapobiegania zagrożenia Covid-19 na terenie szkoły, spotkanie odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Bardzo prosimy osoby dorosłe o przybycie do szkoły w maseczkach zasłaniających nos i usta oraz przestrzeganie obowiązujących odległości między uczestnikami spotkania. Przed wejściem na teren szkoły prosimy zdezynfekować ręce. Prosimy również stosować się do zasady jedno dziecko - jeden rodzic/opiekun.

                                                                                                                                        Dyrekcja

                                                                                                                                ZSP nr 2 w Gdańsku