Jak co roku o tej porze, klasa IV A (sportowa o profilu gimnastyka sportowa)
wraz z Panią Anetą Jaskólską zorganizowała spotkanie na "ślizgawce".

W wydarzeniu tym brali udział uczniowie, ich rodziny oraz nauczyciele.
Wspólne wyjście na lodowisko jest najlepszą okazją do integracji całego środowiska szkolnego.

Jazda na łyżwach jest świetną zabawą, która gimnastycy wszystkim polecają .