Rozpoczynamy nowe projekty Erasmus+

W wyniku współpracy naszej kadry z partnerami z Chorwacji, Republiki Czeskiej, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Malty i Turcji powstały projekty, które zostały zaakceptowane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+ i uzyskały dofinansowanie na realizację.

Dlatego od września w naszej nowej:) szkole rozpoczynamy realizację 3 projektów. Każdy projekt skierowany jest do innej grupy docelowej. Dwa pierwsze projekty są to projekty współpracy szkół w zakresie Partnerstw Strategicznych Edukacji Szkolnej, trzeci projekt realizowany jest w ramach akcji 1 czyli Mobilność kadry edukacji szkolnej i ma na celu rozwój kompetencji zawodowych kadry i dalszy rozwój współpracy międzynarodowej.

Więcej na  ten temat można przeczytać TUTAJ.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+