1 września w ZSP nr 2 w Gdańsku odbyło się uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023. Po wakacyjnej przerwie uczniów, rodziców, grono pedagogiczne  powitała nowa Pani Dyrektor Lucyna Niewiadomska oraz znana uczniom od lat Pani wicedyrektor Jolanta Wilkowska, nowa Pani wicedyrektor Maja Golińczak-Wabia i Pani wicedyrektor Anna Eisler. Pani Dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz kolejnych umiejętności, wzajemnej życzliwości i dużo radości. Natomiast całej społeczności szkolnej energii i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów. Po uroczystej inauguracji odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas. 

Wszystkim życzymy dużo sukcesów i owocnej pracy!