Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku ogłasza rekrutację uczniów klas V i VI na wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+ „Don’t forget what really matters”. W trakcie realizacji projektu przewiduje się dwa wyjazdy do szkół partnerskich - na Łotwę i do Grecji, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 42 w Gdańsku. Językiem roboczym projektu jest język angielski. W każdym z wyjazdów uczestniczyć może 3 uczniów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji znajdującym się na naszym profilu Facebook w zakładce Erasmus+, wypełnienie załączonej dokumentacji i dostarczenie jej do koordynatorów projektu, pani Doroty Tomaszewskiej lub pani Anny Eisler do dnia 16.02.2018 r.

Główne cele projektu to: rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dyskryminacji i kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym: promowanie niedyskryminacyjnych nawyków w codziennym życiu uczniów oraz krytycznego myślenia wobec stereotypów, budowanie postawy akceptacji i chęci dla włączania osób z różnych środowisk kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców, zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie współpracy synergistycznej między różnymi krajami i kulturami, rozwój umiejętności językowych, rozwijanie świadomości i wiedzy o innych kulturach, językach, religiach, tradycji i zwyczajach każdej ze szkół partnerskich oraz rozwijanie postawy prośrodowiskowej.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+