Rozpoczynamy rekrutację na pierwszy z 4 wyjazdów zagranicznych, zaplanowanych w ramach projektu Erasmus+ "Europe -our home" . W każdym z wyjazdów uczestniczyć może 4 uczniów. 
Projekt skierowany jest do uczniów klas V-VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku i trwa 2 lata, dlatego do rekrutacji zachęcamy uczniów klas V-VII.
Wyjazd zaplanowany jest  w dniach 1-7 grudnia 2019 (Republika Czeska/Kravare).
Językiem roboczym projektu jest język angielski.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem rekrutacji znajdującym się poniżej, a następnie wypełnienie dokumentacji opublikowanej na naszym facebook-u i dostarczenie jej do koordynatorów projektu, pani Doroty Tomaszewskiej lub pani Anny Eisler w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2019 r. do godziny 12.00.