• Rekrutacja dzieci ze wszystkich oddziałów na poziomie klas III (rozpoczęcie zajęć w kl. IV od rozbudowanego bloku integracyjnego, team building)

  • Nacisk na wszechstronny rozwój dziecka w zakresie edukacyjnym, sportowym i kompetencji społecznych (współpraca, komunikacja interpersonalna, umiejętność radzenie sobie ze stresem, asertywność)

  • Ścisła współpraca zespołu wychowawczego (rodzice, nauczyciele, pedagog, psycholog) oraz wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej

  • Udział w licznych projektach dodatkowych (w tym międzynarodowych) w zakresie sportu, ekologii, zdrowia

  • Współpraca ze Stowarzyszeniem Akademia Sportu Artura Siódmiaka, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.

  • Uczniowie klas sportowych są członkami klubu i biorą udział w rozgrywkach piłki ręcznej prowadzonych przez Pomorski Związek Piłki Ręcznej.

  • Zajęcia z wychowania fizycznego /treningi+zajęcia na pływalni + wf/ w wymiarze 10 godzin tygodniowo

  • Możliwość kontynuacji przygody z piłką ręczną na kolejnych poziomach edukacyjnych

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji zapraszamy https://forms.gle/zLJ6UTKc9trwgqZEA