SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do klasy pierwszej odbywać się będzie poza systemem elektronicznym Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 10 maja 2021 r., zgodnie z harmonogramem.

Wypełniony i podpisany wniosek z odpowiednimi dokumentami należy przesłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@zsp2.edu.gdansk.pl lub wrzucić (spakowany do podpisanej koperty) do urny znajdującej się w przedsionku przy portierni.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/zasady-rekrutacji-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-2021-2022,a,188856


Próby sprawności fizycznej, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, odbywać się będą w dniach 11 – 12 maja br., w godzinach 8.00 - 16.00.

Ze względu na reżim sanitarny obowiązkowe będzie wcześniejsze umówienie się na wykonanie testu sprawności:
a) dla posiadaczy poczty mailowej GMAIL, możliwe jest dokonanie rejestracji poprzez formularz elektroniczny: REJESTRACJA (kliknij tu)
b) dla osób nie posiadających poczty mailowej GMAIL, możliwe jest umówienie telefonicznie (531 940 561) lub mailowe: a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl

Regulamin naboru uzupełniającego wraz z załącznikiem znajdują się na dole strony.
INFORMACJE DOTYCZĄCE GIMNASTYCZNYCH KLAS SPORTOWYCH

Zajęcia sportowe są świetnym pomysłem na przełamanie szkolnej rutyny oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu podczas przerw. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej - tak samo jak powietrza i pożywienia. Jest to szczególnie ważne u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego rośnięcia i rozwoju. Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Ma ona korzystny wpływ na szereg właściwości nie tylko fizjologicznych, ale również odpornościowych, adaptacyjnych, a także na prawidłowy przebieg szeregu procesów metabolicznych. Ponadto kształtuje poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowania, ćwiczy wytrwałość w pokonywaniu trudności, sprzyja przyswajaniu norm społecznych.

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzenie klasy I sportowej o profilu: gimnastyka sportowa.
Oprócz 3 godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, odbywają się dodatkowe zajęcia z zakresu gimnastyki sportowej, na których dzieci uczą się takich elementów jak: przewrót w przód i w tył, mostek, stanie na głowie i na ramionach, przerzut bokiem, rundak, flick flack, przerzut w przód, salto w przód, elementy równoważne, wymyk i odmyk, kołowrót w tył w podporze, zeskok podmykiem i wiele wiele innych. Doskonalą również zdolności motoryczne: gibkość, koordynacja, równowaga, zwinność, szybkość, rytmizacja, siła, orientacja przestrzenna, wytrzymałość.

Wszystkie treningi odbywają się w trakcie zajęć szkolnych, zgodnie z Wieloletnim Programem Szkolenia w sportach gimnastycznych dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
Zajęcia odbywają się w obiekcie ZSP 2 w salach przystosowanych do uprawiania gimnastyki sportowej oraz w Hali Leszka Blanika.
Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską.
Od kandydatów wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia, poświadczony opinią lekarza.Wszelkie pytania dotyczące klas sportowych o profilu gimnastyka sportowa, prosimy kierować do Pani Anety Jaskólskiej:
tel.: 531 940 561, a.jaskolska@zsp2.edu.gdansk.pl

Poniżej krótka prezentacja filmowa klas gimnastycznych w Naszej Szkole: