Drodzy rodzice!

Na każdym zebraniu ktoś musi zacząć jak mawiał klasyk, więc zaczynamy:) Żeby ruszyć z nowymi projektami potrzebujemy Waszego wsparcia finansowego. Przypominamy, że już możecie wpłacać składki na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi:

  • 80 zł/rok
  • 60 zł/rok za dziecko, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko
W wyjątkowych sytuacjąch wpłaty można dokonać w 2 ratach, termin płatności do końca maja 2022

Opcje dokonywania wpłat:
  1. u skarbnika klasowego
  2. przelewem na konto bankowe: BANK PEKAO S.A. 15 1240 1268 1111 0000 1542 8200
W tytule przelewu prosimy koniecznie podać -Imię Nazwisko ucznia, klasa