Nauczyciele naszej szkoły, panie Dorota Tomaszewska i Anna Eisler  wraz z panią Karoliną Weiner  i panem Jarosławem Sikorskim ze Stowarzyszenia Morena, poprowadzili szkolenie dla  kadry szkół podstawowych z Gdańska oraz miejscowości sąsiadujących, dotyczące realizacji międzynarodowych projektów Erasmus+.

Projekty takie stwarzają szansę na rozwijanie kompetencji uczenia się nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Dodatkowo wzbogacają tradycyjne treści kształcenia, wiedzę i motywację uczniów, dlatego cieszą się dużą popularnością.

W pierwszej części pracownicy Stowarzyszenia Morena zaprezentowali teoretyczne zagadnienia  dotyczące rodzajów i etapów projektów realizowanych w szkołach podstawowych.

Druga część szkolenia prowadzona przez nasze nauczycielki, poświęcona była praktycznym aspektom wnioskowania, metodom realizacji tego typu przedsięwzięć oraz promocji dobrych praktyk.  Pokazane zostały wypracowane na podstawie trzech prowadzonych w szkole międzynarodowych projektów  Erasmus+ rezultaty oraz propozycje ich wykorzystania w innych placówkach.

Duże zainteresowanie tematem potwierdziły nie tylko aktywny udział uczestników w tej części szkolenia, ale  i  sesja pytań i odpowiedzi przeprowadzona na jego zakończenie.

 

Mamy nadzieję, że dobre praktyki w naszej szkole zainspirują uczestników do szukania nowych wyzwań, rozwiązań metodycznych, które nauczyciele uczestniczących w szkoleniu placówek będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+