POZNAJMY SIĘ - PROJEKT ERASMUS+ "DON'T FORGET WHAT REALLY MATTERS!"

Uczniowie klas V-VI wraz z nauczycielami rozpoczęli pracę nad projektem Erasmus+ "Don't forget what really matters!".

Po wprowadzeniu do tematyki projektu i pracach nad logo  nadszedł czas na wzajemne poznanie.

W tym celu na platformie eTwinning powstał projekt p.t. "Let's get to know each other", w którym biorą udział uczniowie i nauczyciele z państw współpracujących  w projekcie Erasmus+, w tym zespół ze  Szkoły Podstawowej 42 w Gdańsku.

W ubiegłym tygodniu zaangażowani uczniowie zapoznali się z bezpieczną platformą edukacyjną eTwinning , utworzyli swoje profile i komunikują się z uczniami z Grecji, Hiszpanii, Łotwy oraz Włoch, doskonaląc swoją znajomość języka angielskiego i poznając się wzajemnie.

Następnym etapem będzie prezentacja naszej szkoły, szkół partnerskich, miasta oraz zainteresowań i codziennej rutyny uczniów, a także  ekologii w codziennym życiu. Uczniowie skupiać się będą także na pozytywnych stronach i możliwościach wspólnego spędzania czasu, jakie stwarza Gdańsk młodym ludziom,   Dodatkowo możliwe będzie poznanie nie tylko  podobieństw, ale i różnic między miastami i szkołami partnerskimi oraz  ukazaniem ich zalet.

Uczniowie i nauczyciele do wykonywania zadań  projektowych wykorzystują nowoczesne technologie, w tym tablety i dostępne  aplikacje, ucząc się od siebie wzajemnie.

Ten etap projektu zakończy się w styczniu.

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+