Prosimy zapoznać się z informacjami przygotowanymi przez nauczycieli pływania w SP 42.

Zajęcia pływania w naszej szkole odbywają się zgodnie z obowiązującym w danym roku szkolnym planem lekcji. Jest to nauczanie pływania, a nie pływanie rekreacyjne. Uczymy pływania różnymi sposobami i stylami. Lekcja jest jedną z obowiązkowych lekcji WF.
Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój fizyczny. Kształtuje odwagę, zdyscyplinowanie, współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie. Jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Pozwala bezpiecznie i aktywnie przebywać nad otwartymi akwenami. Przebywanie w wodzie hartuje organizm i wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka – jest swego rodzaju zabiegiem terapeutycznym i dlatego apelujemy do Państwa aby zwolnienia z lekcji były przemyślane i uzasadnione.
Zajęcia realizujemy według programu nauczania pływania dla poszczególnych klas, zgodnie z metodyką nauczania przedmiotu. Jesteśmy do tego przygotowani, posiadamy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Tok lekcji - cele i zadania, ćwiczenia czy poszczególne dystanse dostosowane są do poziomu, umiejętności oraz wytrzymałości uczniów. Dziecko mające trudności jest przez nas traktowane podmiotowo, z należną uwagą i troską.
Na zajęciach obowiązuje regulamin (duża tablica przy wejściu na pływalnię) i zasady ustalone przez dyrekcję szkoły oraz nauczycieli. Każdego ucznia obowiązuje ich znajomość i przestrzeganie. Obiekt basenowy dostarcza różnorakich zagrożeń – śliskie, mokre i twarde podłoże, a przede wszystkim sama woda. Dbamy o bezpieczeństwo każdego dziecka. Aby ustrzec Państwa dziecko przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem reagujemy w sposób stanowczy i zdecydowany. Dbamy o dyscyplinę i sprzeciwiamy się próbom wprowadzania chaosu.
Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt bezpośrednio z nauczycielami pływania uczącymi Państwa dziecko we wcześniej ustalonym terminie.
Potrzebne rzeczy i przybory na zajęciach pływania: strój do pływania, czepek, mydło w plastikowym pojemniku, ręcznik, klapki.