W związku z akcją strajkową i wynikami przeprowadzonych referendów, od 8 kwietnia 2019 roku do odwołania zajęcia w szkole będą zawieszone. Taka decyzja wynika z niemożności zapewnienia dzieciom higienicznych i bezpiecznych warunków nauki. Dokładna liczba strajkujących pracowników będzie znana dopiero w dniu jego rozpoczęcia. Jako dyrektor szkoły nie mam prawa żądać wcześniejszej deklaracji ze strony pracownika, czy weźmie on udział w strajku ani też podejmować innych działań mogących wywierać na pracownika jakąkolwiek presję, ponieważ byłyby to działania niezgodne z prawem. Może też dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba dzieci przekroczy dopuszczalne maksimum. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.

Rodzicom dzieci do ósmego roku życia uczęszczających do szkoły lub oddziału przedszkolnego, które zostały niespodziewanie zamknięte przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z §3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1632).

Ponadto informuję, że w dniach strajku obiady w stołówce szkolnej będą wydawane bez zakłóceń w godzinach 11.00 – 13.00. W przypadku rezygnacji z obiadu w danym dniu informację o tym proszę przekazać telefonicznie bezpośrednio do pani intendentki, najpóźniej  do godz. 8.00 w dniu, którego dotyczy odpis.

Na bieżąco będziecie Państwo informowani o podejmowanych decyzjach. Proszę śledzić wiadomości na GPE.

 

Mirosław Michalski

Dyrektor szkoły