Piatek 7.01.2022r. to DZIEŃ DODATKOWO WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH.

W tym dniu nie ma zajęć lekcyjnych zdalnych oraz obiadów.

Nauczyciele pełnią dyżur w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00- 17.00.

Osoby, które w w/w dniach nie są w stanie zapewnić dziecku opieki w związku z pracą zawodową prosimy o pobranie stosownego druku ze strony szkoły lub świetlicy, wypełnienie i złożenie do 05.01.2022r.