W dniu dzisiejszym  w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klas I. W uroczystości brali udział uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami, dyrektorem szkoły mgr Mirosławem Michalskim, wicedyrektor mgr Jolantą Wilkowską i wicedyrektor mgr Lucyną Niewiadomską ,zaproszeni goście oraz przedstawiciele Rady Rodziców. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny!

Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!